Waardevol verbinden

Faciliteren

Ik faciliteer(de) koppelzones binnen o.m. overheid, onderzoek, zorg, defensie, circulaire economie en ben beschikbaar om dat ook in andere contexten te doen.

Lezen

Een aantal auteurs hebben in de afgelopen tijd mijn bijzondere aandacht getrokken. Ik heb aangegeven wat ik specifiek aan hen ontleen.

Schrijven

Vanaf 2003 heb ik bijgedragen aan de vorming van gedachtengoed op het gebied van transactiemanagement. Dat heeft geleid tot verschillende publicaties.

Spreken

Ik ben beschikbaar voor spreekbeurten en andere bijdragen naar aanleiding van mijn boeken en naar aanleiding van het gedachtengoed van stichting Transactieland.

Nanko Boerma

Van huis uit een politicoloog…

Van huis uit een politicoloog, heb ik lang gewerkt op het snijvlak van bestuur, beleid en ICT. Bij overheden, bedrijven en onderwijsinstellingen was ik eindverantwoordelijk manager van programma’s voor innovatie en vermindering van administratieve lasten.. Mijn observatie: Ondanks dat we in ketens werken, gooien we ons werk al te vaak over ‘de schutting’, zonder veel aandacht voor de ontvanger van ons product. Dat leidt in de praktijk tot misverstanden, wantrouwen, overbodige kosten en gemiste kansen. Ik zie het daarom als missie om ‘waardelekken’ in ketens van bedrijven en organisaties te vervangen door ‘waardevolle verbindingen’.

Op dit moment ben ik voorzitter / directeur van Transactieland.nl. Wij vinden de dat kunde van het leggen van waardevolle verbindingen van oudsher een kerncompetentie van ons land is. Hierop voortbouwend wil Transactieland een bijdrage leveren aan de grote transities waar ons samenleving voor staat.

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Ik sta voor denken, doen en delen.

Neem contact op