Ik ben beschikbaar voor spreekbeurten en andere bijdragen naar aanleiding van mijn boeken en naar aanleiding van het gedachtengoed van stichting Transactieland.

U kunt mij vragen voor verschillende formats.

 • Lezing: algemene inleiding over het gedachtengoed van de ‘waardevolle verbinding’
 • Presentatie: toepassing van het gedachtengoed op specifieke situaties, c.q. (ketens van) organisaties
 • Bijdragen aan conferenties op maat

Op dit moment heb ik in voorbereiding een vijfdelige collegereeks over de competenties acterende burgers. Hierin behandel ik:

 • Wetenschapsbegrip van de acterende burger
 • Ideeëngeschiedenis voor de acterende burger
 • Staatstheorie voor de acterende burger
 • Institutioneel kader en vertrouwensinfrastructuur voor de acterende burger
 • Vrijheid, gelijkheid en broederschap: de rol van de acterende burgertussen de rechtvaardigheid en het kwaad.

Deze interactieve colleges kunnen zowel in online-als in fysiek format worden gegeven en afgenomen. Ze duren inclusief discussie 1,5 uur.

Tarieven, c.q. voorwaarden

 • Voor sociale en culturele non-profit organisaties (zoals bibliotheken, buurthuizen, verenigingen) ben ik beschikbaar tegen vergoeding van reiskosten en een nader te bepalen donatie aan Stichting Transactieland.
 • Voor onderwijsorganisatie kan ik diensten verlenen opbasis van voor die organisaties passende donatie aan de stichting Transactieland en/of honorarium.
 • Voor overheidsorganisaties, not-for-profit organisaties en bedrijven werk ik op basis van marktconforme tarieven voor consultancy en training.

Neem contact op via het contact formulier

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Ik sta klaar voor denken, doen en delen

Neem contact op