De Hartslag

Ik zie de tráns-actie: de overdracht van de acties van de ene naar de volgende ‘actor’ als de hartslag van de publieke ruimte.

Hartslag

De Ziel

Als de ’transactie’ de hartslag is, dan is het ‘verhaal’ de ziel van de publieke ruimte.

De Ziel

Gereedschap

Waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen: daarvoor heb je goed gereedschap nodig.

Het gereedschap

De Hartslag

Waardelekken vervangen door waardevolle verbindingen vraagt dat we nadenken over hoe we met elkaar samenwerken. Centraal hierbij staat de ‘transactie’. Opgevat in de meest letterlijke zin van tráns-actie: de overdracht van de resultaten van het werk (de acties) van de ene naar de volgende ‘actor’. Daar waar afspraken tussen actoren in een keten niet goed zijn gemaakt, of niet worden nageleefd, ontstaan waardelekken.

In ons land van dominee’s en koopmannen heeft het begrip transactie geen goede reputatie.  ‘Transactioneel’ is een negatief klinkend bijvoeglijk naamwoord waarmee een moreel slecht oordeel wordt gegeven. Ik vind dat heel erg onterecht. Wat mij betreft gaat het vooral om de vrijheid van burgers om rechtstreeks, zonder tussenkomst van welke hogere machten dan ook, met elkaar waardevolle verbindingen te kunnen aangaan. De transactie is wat mij betreft dan ook de hartslag van de publieke ruimte.

De Ziel

Waar de transactie de hartslag van de publieke ruimte is, is het ‘verhaal’ de ziel. Het zijn onze verhalen die ons verbinden met de mensen om wie we geven. Ze zijn de rode draad in wat je belangrijk vindt. Met medestanders heb ik Stichting Transactieland opgericht.

Met medestanders heb ik Stichting Transactieland opgericht. Wij denken dat bijna alle problemen die wij op dit moment in de samenleving zien, teruggaan op het ‘verhaal’ dat er op neer komt dat als iedere ‘ik’, iedere ‘organisatie’ en dus iedere ‘actor’ zijn eigen zaakjes nou maar zo goed mogelijk voor elkaar heeft, het met de samenleving als geheel ook wel goed komt. Dat dit niet het geval is, zien we elke dag om ons heen. Burgers en bedrijven komen in de knel omdat de ene ‘instantie’ niet weet wat de ander doet. Niemand let systematisch op de ‘transactiekosten’ in onze samenleving. De kosten dus van de overdracht van de ene naar de volgende ‘actor’ in een keten: lagere kwaliteit dan wenselijk, minder maatschappelijke impact dan mogelijk, te weinig werkplezier en als resultaat daarvan ook te hoge kosten.

Wij vinden het tijd voor een ander verhaal: Samenleven doe je ‘samen’. De verbindingen tussen de ‘actoren’ zijn de bouwstenen van de ketens en netwerken waar onze samenleving uit is opgebouwd. Het is tijd voor een maatschappelijke beweging van ‘actor’ naar ‘trans-actor’ perspectief. Stichting Transactieland draagt daaraan bij door het stimuleren van relevant praktijkgericht en fundamenteel wetenschappelijk. Transactieland is ‘funding partner’ voor dit onderzoek.

Het Gereedschap

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen. Stichting Transactieland heeft deze discipline uitgewerkt in een wetenschappelijk goed gefundeerde set van concepten, methoden, aanpakken en werkvormen. Deze zijn samengevat in het Handboek Transactiemanagement. Het is de basis van de dienstverlening vanuit de stichting. Een licentie voor het gebruik van dit gedachtengoed is verstrekt aan Waardevol Verbinden BV dat tien procent van zijn omzet stort in de kas van de stichting. Zo wordt wetenschappelijk onderzoek ondersteund dat bijdraagt aan voortdurende vernieuwing van onze concepten, methoden, aanpakken en werkvormen. Van ons gereedschap dus. Het Handboek Transactiemanagement is nu nog alleen in ‘controlled circulation’ beschikbaar. De bedoeling is om er een open publicatie van te maken.

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Ik sta klaar voor denken, doen en delen

Neem contact op