Binnen Stichting Transactieland hebben mijn collega’s en ik veel kennis en ervaring opgebouwd met het mobiliseren, activeren, regisseren en innoveren van keten-samenwerking. Ervaringen die ik zelf heb opgedaan bij grote projecten en programma’s voor de overheid, zoals het Basisbedrijvenregister, Ketenherinrichting/Slim Geregeld, Goed Verbonden, Generieke Infrastructuur en Standard Business Reporting, waren voor de kennisopbouw van groot belang.Ik faciliteer(de) startende en werkende koppelzones binnen o.m. onderwijs en onderzoek, zorg, defensie, en circulaire economie en sta open voor soortgelijke rollen in andere contexten.

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Ik sta klaar voor denken, doen en delen

Neem contact op