In zijn boek ‘Wat op het spel staat’ geeft Blom wat mij betreft een hele goede inleiding in het karakter van de vraagstukken waar wij nu voor staan als een “complex, dynamic, adaptive system”. Hij analyseert dat systeem. Lees verder
Op zich formuleert hij daarbij helemaal niet zo heel veel nieuws, maar hij doet dat heel eloquent en overtuigend, zodat je het boek in één adem wilt uitlezen. Philip Blom (1970) is historicus, romancier, journalist en vertaler. Hij werkt vanuit Wenen en schrijft o.m voor de Engelstalige pers. Hij spreekt vloeiend Nederlands met een licht accent.

Analyse

“Het heden is altijd duister en ondoorzichtig” (p.14), maar “het zou een fatale vergissing zijn het verhaal waarvan wij toevallig deel uitmaken, aan te zien voor een objectieve waarheid en een objectieve noodzaak.” (p. 21).
Dit is het uitgangspunt van het boek van Blom, waarin deze in twee delen:

 • Allereerst analyseert hoe de wereld tot ongekende complexiteit komt door:
  – Klimaatverandering
  – Digitalisering
  – Consumptiedwang

Blom laat overtuigend zien dat dit aspecten zijn van het dominante ‘businessmodel’ van de ‘moderne wereld’ in de afgelopen twee eeuwen. Een model dat is gebaseerd op ‘extractie’ en uitputting van de aarde en daarom failliet is.
Deze complexiteit dreigt de samenleving te doen splijten.

 • Vervolgens analyseert hij dat er twee hoofdlijnen zijn om hier op te reageren:
  – De markt: meer openheid, kosmopolitisme e.d.
  – De vesting: afsluiten van de complexiteit.

Dit zijn twee wegen die onverenigbaar zijn en die ook beiden uiteindelijk in “niets’ uitkomen.

Besturing, democratie, humaniteit

De vraag is voor Blom hoe we in deze context een democratie overeind houden, of is het misschien zo dat “de democratische ervaring van na de (tweede wereld) oorlog slechts een free ride is geweest op de rug van de door aardolie gestimuleerde economische groei van na de oorlog?”
Blom is niet erg hoopvol. Maar “het onmogelijke is in de loop van de geschiedenis steeds weer werkelijkheid geworden, ook al wist niemand hoe het mogelijk gemaakt kon worden.”Daarom geldt: “Niemand weet wat er gaat gebeuren, niemand kent alle factoren en complexe causaliteiten die achteraf altijd logisch lijken. In die onzekerheid ligt een mogelijke toekomst. En verplichting zelfs.
Wat op spel staat? Alles.”

Klik hier voor een samenvatting van dit boek

Transactiemanagement is de kunde van het leggen van waardevolle verbindingen.

Ik sta klaar voor denken, doen en delen

Neem contact op